ISO 14001

iso 14001

ISO 14001 är en standard för miljöledning, eller rättare sagt standarder eftersom det är mycket som är involverat. Man kan bli certifierad av ett oberoende, utomstående certifieringsorgan. Det finns 55 krav, de så kallade skall-kraven, men i princip är det tre huvudområden man ser på. Dessa är:

 • – att man följer lagen om miljöpåverkan
 • – att man aktivt förebygger föroreningar
 • – att man ständigt arbetar på att förbättra sitt miljöledningssystem

Genom att kvalificera sig för ISO 14001 certifiering, förbättrar företaget sin miljöprestanda. Man sätter upp konkreta mål och måste sedan dokumentera hur man arbetar mot att uppfylla dessa. Med jämna mellanrum kan man göra en utvärdering för att se att man fortsätter att arbeta mot en renare miljö.

När man har ett väl integrerat miljöledningssystem kommer detta att leda till mindre slöseri med resurser, samt en minskad avfallshantering. Detta kan hjälpa företaget att spara pengar, samtidigt som man aktivt bidrar till en bättre miljö. Eftersom man även minskar möjligheten till farliga utsläpp eller olyckor, lönar det sig för ett företag att arbeta mot en certifiering. Naturligtvis ska det inkluderas i den dagliga skötseln, man måste bevisa att man verkligen är aktiv inom detta område.

Det brukar ta cirka 9 till 12 månader för ett företag att bli ISO 14001 certifierad.

En hel del beror på vad man redan har för ledningssystem i bruk, och vilka resurser man  har. Man kan snabba på processen genom att hyra in konsulter som analyserar företaget och lägger upp en arbetsplan. Ett annat sätt är extern utbildning för de anställda inom miljöpåverkan. Detta är ett progressivt arbete, något som gradvis ska leda till ett bättre arbetssätt som sedan kan hålla i längden . Man måste även kontrollera de lagar som finns och vara noga med att dessa följs. Dessa kan ändras så man måste se till att alltid hålla sig uppdaterad.

En annan fördel är att man får ett starkare varumärke. Folk är miljömedvetna idag och har man ett val föredrar de flesta ett företag som aktivt arbetar för miljön genom att kvalificera sig för ett ISO 14001 certifikat. Detta i sin tur leder till fler nöjda kunder och omsättningen ökar därmed. Med andra ord är det en situation där alla vinner på saken, men framför allt är det ett steg till att förbättra miljön. Alla företag är olika och påverkar miljön på varierande sätt. Denna ISO 14001 kan dock applikeras på alla, oavsett vilken miljöpåverkan eller miljöbelastning man  har.

ISO 9001

iso 9001

ISO 9001 är ett mått på kvalitet, en standard som ett företag kan kvalificera sig mot. ISO står för internationella standardorganisationen och man har tagit fram ett ramverk som företag kan mäta sig mot och sedan bli certifierade. Det hela handlar om hur effektivt ett företag sköts, vilken kvalitet man har i de olika processerna. Inte bara i toppen, men även i hur de små detaljerna utförs.

Det finns 58 krav att uppfylla för att bli  ISO 9001 certifierad men de är grundade på åtta principer. Dessa principer är

 1. – Att företaget är fokuserat på kunden
 2. – Vilken form av ledarskap det har
 3. – Ett förhållningssätt som är processinriktat
 4. – Vilket engagemang man har både på ledarnivå och bland andra medarbetare
 5. – Att man fattar beslut baserade på fakta
 6. – Relationerna till leverantörer är ömsesidigt fördelaktiga
 7. – Man arbetar ständigt på att förbättra sig

Idag är det ett krav i vissa situationer att man uppfyller  ISO 9001 standarden om man vill vara med i upphandlingar. En del vill inte samarbeta med företag som inte har brytt sig om att certifiera sig. Men många företag har också insett nyttan av det själva, som en kvalitetsgaranti för sina kunder. Eftersom det är en internationell standard kan det vara fördelaktigt i många situationer.

Det är även en fråga om effektivitet och lönsamhet för företaget. Genom att arbeta på att bli mer effektiva och förbättra sina rutiner kommer man att spara mycket pengar. Idag står ineffektiva vanor och handlingssätt för en stor del av förlusten för många bedrifter, en del räknar med över 20 procent av ett företags utgifter. Därför tar det inte många år innan en investering i  ISO 9001 har betalt för sig, många gånger om.

När man har försäkrat sig om att man uppfyller kraven kallar man inte ett externt kontrollorgan, en oberoende part. Detta certifieringsbolag ser på hur företaget fungerar i relation till standarden och kan sedan utfärda ett certifikat.

För att komma fram till denna situation , och bli certifierad anlitar ett antal företag en konsultfirma eller annan hjälp. Man sätter upp praktiska mål för att förändra och förbättra företagets rutiner i enlighet med de principer och krav man måste uppfylla. Även om detta kan ta tid, och även kosta en del, är det en långsiktig investering i företaget. Detta är inte något tillfälligt man gör bara för att få ett certifikat utan en bestående kvalitetsförbättring av ens företag.

Paracetamol och träning

En studie från 2014 publicerad i ExperimentalPhysiology.com på träning i varmt klimat, vara sig det gäller utomhus löpning, eller inomhus löpning på ett löpband eller träning på en så kallad elliptical trainer, visar på oväntade effekter vid intag av paracetamol.

Med anledning av nya rön utkomna under 2018 och 2019, uppdaterar vi här med denna artikel med ny referens sektion gällande Bowflex, Max Trainer och Proform.

I studien publicerad på PubMed.gov och uppmärksammad av CPT Steve Frazier, fitness och löparcoach, på EllipticalConsumers.com pekar på att intag av paracetamol för hård träning i varmt klimat, löpning, cykling, elliptical training eller annan uthållighets sport, ger positiva effekter på uthålligheten.

Det är inte bara vid elliptisk träning och löpning som intag av paracetamol ger dessa resultat, vid flera olika typer av uthållighetsidrott och högaktiv träning gäller samma resultat.

Här ett citat från en löpare:

I’ve had chronic back pain for the last couple of years so take a several paracetamol every day including before all my treadmill training runs, marathons, triathlons, elliptical machine sessions etc.

Studien visar att effekten på kroppen uppnås via en sekundär effekt där deltagarnas core temperatur under träningen påverkas via intag av detta läkemedel. 11 stycken medel aktiva personer, med olika förutsättningar och olika träningshistorik ingick i studien. Fler talet av deltagarna var aktiva löpare, andra var aktiva inomhus tränare, på i första hand elliptical machines (cross trainers) och i andra hand på så kallade Stepper (StairMaster Gauntlet & Freeclimber serien, Bowflex Max Trainer serien, Proform Pro serien, med flera).

Studien utfördes som sig bör dubbel blind, alltså med en kontrollgrupp och en placebo grupp. Resultatet visar på en signifikant lägre core, hud och kropps temperatur (uppmätt vid testtillfället).

Huruvida detta är att rekommendera till allmänheten, och om resultaten är allmängiltiga, ställer vi oss dock mycket tveksamma till.

Uppdaterad med fler referenser och utökad vintern 2019.

Se även Att ta värktabletter efter träning – ingen bra idé

Aktuellt om paracetamol

Paracetamol, oftast mer kända under sina respektive produktnamn Alvedon, Citodon och Panodil, är ett av Sveriges vanligaste läkemedel för smärtlindring.

Enligt ny information från GIC, giftinformationscentralen, ökar antalet fall av avsiktliga överdoser med dessa typer av smärtstillande preparat. Deras information pekar på en stor till kraftig ökning. Mest tydlig är den hos vuxna. Hos denna specifika grupp har antalet överdoser med paracetamol ökat med upptill två gånger under de senaste fyra åren.

OBS! Per den 1 november 2015 kommer paracetamol i tablettform att sluta säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Detta på grund av den stora ökningen av självförgiftning med dessa typer av tabletter.

Den totala ökningen ligger på cirka 67 procent (jämfört med 2010). Alltså förfrågningar till giftinformationscentralen. Som exempel nämns tabletter med antingen Panodil eller Alvedon.

En trolig förklaring till denna relativt stora ökning av medveten intag av giftiga doser av paracetamol är att tillgången nu är betydligt större. Detta sedan förändringarna av apoteksreglerna genomfördes. Försäljning av läkemedel med paracetamol (Alvedon och Panodil) har ökat med upp emot 60 procent utan för apoteket.

Analgetika med paracetamol finns att köpa i vanliga matbutiker.

Analgetika med paracetamol finns att köpa i vanliga matbutiker.

Läkemedelsverket har uttalat sig om att de ser allvarligt på den uppkomna situationen. Dock har de inga planer på att vidta några specifika åtgärder. I alla fall inte i dagsläget.

Om du vill komma i kontakt med oss klicka här.

Vad är paracetamol?

Denna substans säljs sedan ett antal år receptfritt i Sverige och används vanligen mot smärta (ledsmärta, huvudvärk, mensvärk med mera), ett så kallat analgetika. Substansen är också febernedsättande, eller ett så kallat antipyretikum. Ett preparat som administreras i första hand för att sänka febern hos patienten. I denna grupp ingår även:

 • Läkemedel med acetylsalicylsyra (Magnecyl,Treo och Aspirin).
 • Läkemedel med ibuprofen (Ibumetin och Ipren).
 • Läkemedel med paracetamol (Reliv, Curadon samt Panodil och Alvedon)

Såtillvida att inte paracetamol överdoseras utan används enligt gälland föreskrifter och säkerhets rekommendationer så har denna aktiva smärtlindringssubstans en relativt gynnsam biverkningsprofil.

Viktigt dock att noga gå igenom bipacksedeln för respektive läkemedel innan adminstration.

Alvedon

Alvedon marknadsför mycket på den svenska marknaden och är, tillsammans med Panodil (se nedan) ett av de mest kända märken av smärtstillande tabletter innehållande paracetamol.

alvedon_500_mg

Alvedon introducerades på den Svenska marknaden redan 1958 och är förmodligen Sveriges mest använda läkemedel mot feber och värk (enligt företaget GlacoSmithKline). Detta läkemedel är både febernedsättande och smärtlindrande, den aktiva substansen är paracetamol.

Även inom den svenska vården är detta läkemedel ett av de mest använda. Det administreras till både vuxna och barn i olika åldersklasser. Intressant att notera är att läkemedlet finns i flera olika former. Till exempel tabletter i olika styrkor, flytande på flaska och i form av stolspiller. Observera att det inte skall administreras till barn som väger under 5 kilo.

alvedon_250_mg

alvedon_60_mg

En mindre vanlig användning av Alvedon är när patienten har drabbats av reumatiska smärtor. Andra mer vanliga användningsområden är vid smärta i patientens muskulatur.

En för del med Alvedon liksom andra preparat med paracetamol är att det fungerar att använda även för patienten med känslig mag. Till exempel om patienten skulle ha drabbats av magsår eller liknande.

Panodil

Panodil har funnits relativt länge på den svenska marknaden och liksom Alvedon är dessa tabletter mycket kända och lättillgängliga. De finns antagligen i vart och vart annat hus runt om i landet.

panodil_exempel_1

Just Panodil finns i ett flertal olika varianter och styrkor. Det finns brustabletter i dosen 500 mg. Det finns vanliga tabletter i samma styrka som brustabletterna. Det finns också i form av pulver samt flytande på flaska. Slutligen finns det i ett antal olika styrkor som stolspiller (mellan 1 och 60 gram paracetamol per stolspiller).

En snabbverkande variant är Panodil Zapp. Dessa tabletter innehåller natriumvätekarbonat. Natriumvätekarbonat gör att patientens magsäck töms snabbare och där med blir effekten av den aktiva substansen (paracetamol) snabbare.

panodil_zapp

Vid svårare fall av smärta rekommenderas Panodil Forte. Dessa tabletter innehåller en dubbel dos av paracetamol (jämfört med de vanliga Panodil tabletterna).

Citodon – receptbelagt med paracetamol och kodein

Citodon är tillskillnad från sina kusiner Alvedon och Panodil receptbelagt. Det beror inte på dosen av paracetamol utan att Citodon även, förutom paracetamol, innehåller kodein. Detta för att Citodon skall kunna ge en betydligt kraftfullare smärtstillande effekt för patienten. Det ges oftast bara till patienter med ett stort behov av smärtlindring och bör inte administreras allt för mycket och ofta. Detta pågrund av att läkemedlet är beroendeframkallande.

citodon paracetamol

Citodon har funnits på den svenska marknaden i över 30 år. Det administreras vid kortvarigare smärttillstånd och är ett mycket effektivt smärtlindrande preparat som påverkar såväl central och perifert.

Typiska användningsscenariers är för patienter med ryggskott (företrädelsevis akuta sådana) och nackspärr. Det används också relativt ofta som postoperativt smärtlindring.

Vid intag så uppnås den fulla effekten först efter cirka 120 minuter.

För mer detaljerad information kring paracetamol (Alvedon, Citodon samt Panodil), ibuprofen samt diklofenak samt acetylsalicylsyra se också FASS.

Nya studier kring omega 3

Ny forskning har visat att kosttillskott med omega 3 kan vara ett komplement till traditionella smärtstillande läkemedel.

Det är allmänt känt och vedertaget att vi svenskar ta mer smärtstillande läkemedel än någonsin förr. Det är också känt att dessa typer av smärtlindrande läkemedel kan ge olika typer av biverkningar. Forskning under de senaste åren ha visat att det finns mer att lära om dessa typer av biverkningar från substanser så som paracetamol och ibuprofen för att nämna två. Särskilt behövs mer forskning kring hur kvinnor påverkas efter som de i större utsträckning drabbas av biverkningar.

omega_3_smartstillande

Ett komplement eller alternativ till läkemedel kan vara kosttillskott av omega 3. Vissa klassar detta som ett naturläkemedel, men detta är inte fullt ut vedertaget. Olika studier ha visat att tillskott av omega 3-fettsyror kan ge positiva effekter hos till exempel patienter med fibromyalgi.

Omega 3-fettsyror om smärtlindring

Omega 3 är ett vardagsnamn för en grupp olika fettsyror som finns i speciella typer av livsmedel. Främst hittar man dessa fettsyror i animaliska produkter från havet. Det kan till exempel vara fet fisk och skaldjur. Mest känt är troligen lax. Annas finns omega 3 även i vissa typer av vegetabiliska oljor [http://www.krillolja.se/omega-3-fettsyra]. Till exempel linfröolja och rapsolja.

Omega 3-fettsyrorna består av två huvud fettsyror nämligen EPA och DHA. Dessa fetter har tidigare visat sig var inflammationsdämpande. Vad som är nytt är att nya studier har visat att de också kan vara effektiva som smärtlindring för patienter som har drabbats av någon form av ledgångsreumatism.

Andra, mindre studier, har också påvisat en positiv korrelation mellan högre intag av omega 3 och minskad menstruationsvärk.

Dock behövs antagligen mer forskning för att med säkerhet kunna fastställa den exakta effekten av denna typ av kosttillskott. I studierna har framförallt administrerats tillskott i form av kapslar med fisk- eller fiskleverolja. Viss forskning visar också på en effektivare upptagning vid användning av tillskott med krillolja (också det en rik källa till omega 3 och astaxanthin).

Sammanfattningsvis så är resultaten av studier kring omega 3 och smärtlindring intressanta, men det behövs mer forskning för att kunna ändra rekommendationerna.

Top