Aktuellt om paracetamol

Paracetamol, oftast mer kända under sina respektive produktnamn Alvedon, Citodon och Panodil, är ett av Sveriges vanligaste läkemedel för smärtlindring.

Enligt ny information från GIC, giftinformationscentralen, ökar antalet fall av avsiktliga överdoser med dessa typer av smärtstillande preparat. Deras information pekar på en stor till kraftig ökning. Mest tydlig är den hos vuxna. Hos denna specifika grupp har antalet överdoser med paracetamol ökat med upptill två gånger under de senaste fyra åren.

OBS! Per den 1 november 2015 kommer paracetamol i tablettform att sluta säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Detta på grund av den stora ökningen av självförgiftning med dessa typer av tabletter.

Den totala ökningen ligger på cirka 67 procent (jämfört med 2010). Alltså förfrågningar till giftinformationscentralen. Som exempel nämns tabletter med antingen Panodil eller Alvedon.

En trolig förklaring till denna relativt stora ökning av medveten intag av giftiga doser av paracetamol är att tillgången nu är betydligt större. Detta sedan förändringarna av apoteksreglerna genomfördes. Försäljning av läkemedel med paracetamol (Alvedon och Panodil) har ökat med upp emot 60 procent utan för apoteket.

Analgetika med paracetamol finns att köpa i vanliga matbutiker.

Analgetika med paracetamol finns att köpa i vanliga matbutiker.

Läkemedelsverket har uttalat sig om att de ser allvarligt på den uppkomna situationen. Dock har de inga planer på att vidta några specifika åtgärder. I alla fall inte i dagsläget.

Om du vill komma i kontakt med oss klicka här.

Vad är paracetamol?

Denna substans säljs sedan ett antal år receptfritt i Sverige och används vanligen mot smärta (ledsmärta, huvudvärk, mensvärk med mera), ett så kallat analgetika. Substansen är också febernedsättande, eller ett så kallat antipyretikum. Ett preparat som administreras i första hand för att sänka febern hos patienten. I denna grupp ingår även:

  • Läkemedel med acetylsalicylsyra (Magnecyl,Treo och Aspirin).
  • Läkemedel med ibuprofen (Ibumetin och Ipren).
  • Läkemedel med paracetamol (Reliv, Curadon samt Panodil och Alvedon)

Såtillvida att inte paracetamol överdoseras utan används enligt gälland föreskrifter och säkerhets rekommendationer så har denna aktiva smärtlindringssubstans en relativt gynnsam biverkningsprofil.

Viktigt dock att noga gå igenom bipacksedeln för respektive läkemedel innan adminstration.

Alvedon

Alvedon marknadsför mycket på den svenska marknaden och är, tillsammans med Panodil (se nedan) ett av de mest kända märken av smärtstillande tabletter innehållande paracetamol.

alvedon_500_mg

Alvedon introducerades på den Svenska marknaden redan 1958 och är förmodligen Sveriges mest använda läkemedel mot feber och värk (enligt företaget GlacoSmithKline). Detta läkemedel är både febernedsättande och smärtlindrande, den aktiva substansen är paracetamol.

Även inom den svenska vården är detta läkemedel ett av de mest använda. Det administreras till både vuxna och barn i olika åldersklasser. Intressant att notera är att läkemedlet finns i flera olika former. Till exempel tabletter i olika styrkor, flytande på flaska och i form av stolspiller. Observera att det inte skall administreras till barn som väger under 5 kilo.

alvedon_250_mg

alvedon_60_mg

En mindre vanlig användning av Alvedon är när patienten har drabbats av reumatiska smärtor. Andra mer vanliga användningsområden är vid smärta i patientens muskulatur.

En för del med Alvedon liksom andra preparat med paracetamol är att det fungerar att använda även för patienten med känslig mag. Till exempel om patienten skulle ha drabbats av magsår eller liknande.

Panodil

Panodil har funnits relativt länge på den svenska marknaden och liksom Alvedon är dessa tabletter mycket kända och lättillgängliga. De finns antagligen i vart och vart annat hus runt om i landet.

panodil_exempel_1

Just Panodil finns i ett flertal olika varianter och styrkor. Det finns brustabletter i dosen 500 mg. Det finns vanliga tabletter i samma styrka som brustabletterna. Det finns också i form av pulver samt flytande på flaska. Slutligen finns det i ett antal olika styrkor som stolspiller (mellan 1 och 60 gram paracetamol per stolspiller).

En snabbverkande variant är Panodil Zapp. Dessa tabletter innehåller natriumvätekarbonat. Natriumvätekarbonat gör att patientens magsäck töms snabbare och där med blir effekten av den aktiva substansen (paracetamol) snabbare.

panodil_zapp

Vid svårare fall av smärta rekommenderas Panodil Forte. Dessa tabletter innehåller en dubbel dos av paracetamol (jämfört med de vanliga Panodil tabletterna).

Citodon – receptbelagt med paracetamol och kodein

Citodon är tillskillnad från sina kusiner Alvedon och Panodil receptbelagt. Det beror inte på dosen av paracetamol utan att Citodon även, förutom paracetamol, innehåller kodein. Detta för att Citodon skall kunna ge en betydligt kraftfullare smärtstillande effekt för patienten. Det ges oftast bara till patienter med ett stort behov av smärtlindring och bör inte administreras allt för mycket och ofta. Detta pågrund av att läkemedlet är beroendeframkallande.

citodon paracetamol

Citodon har funnits på den svenska marknaden i över 30 år. Det administreras vid kortvarigare smärttillstånd och är ett mycket effektivt smärtlindrande preparat som påverkar såväl central och perifert.

Typiska användningsscenariers är för patienter med ryggskott (företrädelsevis akuta sådana) och nackspärr. Det används också relativt ofta som postoperativt smärtlindring.

Vid intag så uppnås den fulla effekten först efter cirka 120 minuter.

För mer detaljerad information kring paracetamol (Alvedon, Citodon samt Panodil), ibuprofen samt diklofenak samt acetylsalicylsyra se också FASS.