Författare: Antoinette Wetterberg

Paracetamol och träning

En studie från 2014 publicerad i ExperimentalPhysiology.com på träning i varmt klimat, vara sig det gäller utomhus löpning, eller inomhus löpning på ett löpband eller träning på en så kallad elliptical trainer, visar på oväntade effekter vid intag av paracetamol. Med

Aktuellt om paracetamol

Paracetamol, oftast mer kända under sina respektive produktnamn Alvedon, Citodon och Panodil, är ett av Sveriges vanligaste läkemedel för smärtlindring. Enligt ny information från GIC, giftinformationscentralen, ökar antalet fall av avsiktliga överdoser med dessa typer av smärtstillande preparat. Deras information

ISO 14001

ISO 14001 är en standard för miljöledning, eller rättare sagt standarder eftersom det är mycket som är involverat. Man kan bli certifierad av ett oberoende, utomstående certifieringsorgan. Det finns 55 krav, de så kallade skall-kraven, men i princip är det

ISO 9001

ISO 9001 är ett mått på kvalitet, en standard som ett företag kan kvalificera sig mot. ISO står för internationella standardorganisationen och man har tagit fram ett ramverk som företag kan mäta sig mot och sedan bli certifierade. Det hela

Nya studier kring omega 3

Ny forskning har visat att kosttillskott med omega 3 kan vara ett komplement till traditionella smärtstillande läkemedel. Det är allmänt känt och vedertaget att vi svenskar ta mer smärtstillande läkemedel än någonsin förr. Det är också känt att dessa typer

Top