Kategori: Paracetamol

Paracetamol och träning

Ny studier publicerade i The Mirror UK och uppmärksammade av löpar-gurun Jamie Miller (från Treadmill Consumer Reviews) pekar på att intag av paracetamol (ibland även benämnt acetaminophen eller APAP) före ett pass på löpbandet (treadmill red. anm.) kan ge ett flertal positiva

Publicerad i Kvalitetsledning, Paracetamol

Aktuellt om paracetamol

Paracetamol, oftast mer kända under sina respektive produktnamn Alvedon, Citodon och Panodil, är ett av Sveriges vanligaste läkemedel för smärtlindring. Enligt ny information från GIC, giftinformationscentralen, ökar antalet fall av avsiktliga överdoser med dessa typer av smärtstillande preparat. Deras information

Publicerad i Analgetika, Paracetamol