ISO 14001

iso 14001

ISO 14001 är en standard för miljöledning, eller rättare sagt standarder eftersom det är mycket som är involverat. Man kan bli certifierad av ett oberoende, utomstående certifieringsorgan. Det finns 55 krav, de så kallade skall-kraven, men i princip är det tre huvudområden man ser på. Dessa är:

  • – att man följer lagen om miljöpåverkan
  • – att man aktivt förebygger föroreningar
  • – att man ständigt arbetar på att förbättra sitt miljöledningssystem

Genom att kvalificera sig för ISO 14001 certifiering, förbättrar företaget sin miljöprestanda. Man sätter upp konkreta mål och måste sedan dokumentera hur man arbetar mot att uppfylla dessa. Med jämna mellanrum kan man göra en utvärdering för att se att man fortsätter att arbeta mot en renare miljö.

När man har ett väl integrerat miljöledningssystem kommer detta att leda till mindre slöseri med resurser, samt en minskad avfallshantering. Detta kan hjälpa företaget att spara pengar, samtidigt som man aktivt bidrar till en bättre miljö. Eftersom man även minskar möjligheten till farliga utsläpp eller olyckor, lönar det sig för ett företag att arbeta mot en certifiering. Naturligtvis ska det inkluderas i den dagliga skötseln, man måste bevisa att man verkligen är aktiv inom detta område.

Det brukar ta cirka 9 till 12 månader för ett företag att bli ISO 14001 certifierad.

En hel del beror på vad man redan har för ledningssystem i bruk, och vilka resurser man  har. Man kan snabba på processen genom att hyra in konsulter som analyserar företaget och lägger upp en arbetsplan. Ett annat sätt är extern utbildning för de anställda inom miljöpåverkan. Detta är ett progressivt arbete, något som gradvis ska leda till ett bättre arbetssätt som sedan kan hålla i längden . Man måste även kontrollera de lagar som finns och vara noga med att dessa följs. Dessa kan ändras så man måste se till att alltid hålla sig uppdaterad.

En annan fördel är att man får ett starkare varumärke. Folk är miljömedvetna idag och har man ett val föredrar de flesta ett företag som aktivt arbetar för miljön genom att kvalificera sig för ett ISO 14001 certifikat. Detta i sin tur leder till fler nöjda kunder och omsättningen ökar därmed. Med andra ord är det en situation där alla vinner på saken, men framför allt är det ett steg till att förbättra miljön. Alla företag är olika och påverkar miljön på varierande sätt. Denna ISO 14001 kan dock applikeras på alla, oavsett vilken miljöpåverkan eller miljöbelastning man  har.