ISO 9001

iso 9001

ISO 9001 är ett mått på kvalitet, en standard som ett företag kan kvalificera sig mot. ISO står för internationella standardorganisationen och man har tagit fram ett ramverk som företag kan mäta sig mot och sedan bli certifierade. Det hela handlar om hur effektivt ett företag sköts, vilken kvalitet man har i de olika processerna. Inte bara i toppen, men även i hur de små detaljerna utförs.

Det finns 58 krav att uppfylla för att bli  ISO 9001 certifierad men de är grundade på åtta principer. Dessa principer är

  1. – Att företaget är fokuserat på kunden
  2. – Vilken form av ledarskap det har
  3. – Ett förhållningssätt som är processinriktat
  4. – Vilket engagemang man har både på ledarnivå och bland andra medarbetare
  5. – Att man fattar beslut baserade på fakta
  6. – Relationerna till leverantörer är ömsesidigt fördelaktiga
  7. – Man arbetar ständigt på att förbättra sig

Idag är det ett krav i vissa situationer att man uppfyller  ISO 9001 standarden om man vill vara med i upphandlingar. En del vill inte samarbeta med företag som inte har brytt sig om att certifiera sig. Men många företag har också insett nyttan av det själva, som en kvalitetsgaranti för sina kunder. Eftersom det är en internationell standard kan det vara fördelaktigt i många situationer.

Det är även en fråga om effektivitet och lönsamhet för företaget. Genom att arbeta på att bli mer effektiva och förbättra sina rutiner kommer man att spara mycket pengar. Idag står ineffektiva vanor och handlingssätt för en stor del av förlusten för många bedrifter, en del räknar med över 20 procent av ett företags utgifter. Därför tar det inte många år innan en investering i  ISO 9001 har betalt för sig, många gånger om.

När man har försäkrat sig om att man uppfyller kraven kallar man inte ett externt kontrollorgan, en oberoende part. Detta certifieringsbolag ser på hur företaget fungerar i relation till standarden och kan sedan utfärda ett certifikat.

För att komma fram till denna situation , och bli certifierad anlitar ett antal företag en konsultfirma eller annan hjälp. Man sätter upp praktiska mål för att förändra och förbättra företagets rutiner i enlighet med de principer och krav man måste uppfylla. Även om detta kan ta tid, och även kosta en del, är det en långsiktig investering i företaget. Detta är inte något tillfälligt man gör bara för att få ett certifikat utan en bestående kvalitetsförbättring av ens företag.