Paracetamol och träning

En studie från 2014 publicerad i ExperimentalPhysiology.com på träning i varmt klimat, vara sig det gäller utomhus löpning, eller inomhus löpning på ett löpband eller träning på en så kallad elliptical trainer, visar på oväntade effekter vid intag av paracetamol.

Med anledning av nya rön utkomna under 2018 och 2019, uppdaterar vi här med denna artikel med ny referens sektion gällande Bowflex, Max Trainer och Proform.

I studien publicerad på PubMed.gov och uppmärksammad av CPT Steve Frazier, fitness och löparcoach, på EllipticalConsumers.com pekar på att intag av paracetamol för hård träning i varmt klimat, löpning, cykling, elliptical training eller annan uthållighets sport, ger positiva effekter på uthålligheten.

Det är inte bara vid elliptisk träning och löpning som intag av paracetamol ger dessa resultat, vid flera olika typer av uthållighetsidrott och högaktiv träning gäller samma resultat.

Här ett citat från en löpare:

I’ve had chronic back pain for the last couple of years so take a several paracetamol every day including before all my treadmill training runs, marathons, triathlons, elliptical machine sessions etc.

Studien visar att effekten på kroppen uppnås via en sekundär effekt där deltagarnas core temperatur under träningen påverkas via intag av detta läkemedel. 11 stycken medel aktiva personer, med olika förutsättningar och olika träningshistorik ingick i studien. Fler talet av deltagarna var aktiva löpare, andra var aktiva inomhus tränare, på i första hand elliptical machines (cross trainers) och i andra hand på så kallade Stepper (StairMaster Gauntlet & Freeclimber serien, Bowflex Max Trainer serien, Proform Pro serien, med flera).

Studien utfördes som sig bör dubbel blind, alltså med en kontrollgrupp och en placebo grupp. Resultatet visar på en signifikant lägre core, hud och kropps temperatur (uppmätt vid testtillfället).

Huruvida detta är att rekommendera till allmänheten, och om resultaten är allmängiltiga, ställer vi oss dock mycket tveksamma till.

Uppdaterad med fler referenser och utökad vintern 2019.

Se även Att ta värktabletter efter träning – ingen bra idé